Rada Nadzorcza Szpitala Grochowskiego Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Latocha 


Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Justyna Mieszalska


Członek Rady Nadzorczej 
Irena Kuryluk


Członek Rady Nadzorczej 
Mieczysław Błaszczyk


Członek Rady Nadzorczej 
Marcin Erenc