Izba Przyjęć

Izba Przyjęć

Lokalizacja: Pawilon Nr VIII wejście od ul. Suchodolskiej

Rejestracja i Punkt Obsługi Pacjenta:

Tel/fax : 22 51-52-578
Kierownik  Izby Przyjęć:

lek. CEZARY HABER

tel: 22 51-52-700

 

Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć:

 mgr LIDIA NIEŚCIORUK

tel: 22 51-52-633

 

 

Izba Przyjęć pełni dyżur całą dobę i realizuje świadczenia medyczne dla osób, posiadających skierowania do szpitala, z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i chirurgii ogólnej, jak również w tym samym zakresie w stanach ostrych nie wymagających skierowania do szpitala (np. urazy głowy i klatki piersiowej, szycie ran, świeże oparzenia).

W Izbie Przyjęć odbywają się również konsultacje kwalifikacyjne dla pacjentów, ze skierowaniem, na Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej

! DYZURY Z ZAKRESU !

ORTOPEDII

wszystkie szpitale na terenie m.st. Warszawa posiadające oddział ortopedii, np.

Wojskowy Instytut Medyczny – Warszawa, ul. Szaserów 128,

Szpital Praski   - Warszawa,   Aleja Solidarności 67

 

OKULISTYCZNYM I LARYNGOLOGICZNYM

Informację o dyżurach: dla dorosłych i dla dzieci można uzyskać

pod nr tel: Pogotowia Ratunkowego

22 52-51-200

 

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA

najbliższe szpitale:

Szpital Praski – Warszawa, Aleja Solidarności 67,

Międzyleski szpital Specjalistyczny – Warszawa, ul. Bursztynowa 2,

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej – Warszawa, ul. Karowa 2

 

CHIRURGIA SZCZĘKOWA 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Warszawa, ul. Lindleya 4

 


 

 

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

 

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. (DOWÓD UBEZPIECZENIA)

 

 

1.    Świadczenia zdrowotne w szpitalu udzielane są pacjentom ubezpieczonym bezpłatnie na podstawie skierowania lekarskiego.

2.    W stanach bezpośredniego zagrożenia życia, świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

3.    Podczas przyjęcia do szpitala pacjent zobowiązany jest przedstawić ważny dokument  potwierdzający tożsamość z nr. PESEL i zdjęciem.

4.    Pacjent winien także posiadać wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

5.    Do szpitala pacjent  zabiera rzeczy osobiste ( piżama, szlafrok, kapcie, ręcznik, przybory toaletowe).

6.    Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez szpital świadczenia zdrowotne.

7.    Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi:

- świadczenia zdrowotne,

- środki farmaceutyczne i materiały medyczne,

- pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

W obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych i pobytem w szpitalu pacjenci są informowani w jednostkach udzielających świadczeń.


 

 

Izba Przyjęć Szpitala Grochowskiego, została przeniesiona do nowego pawilonu w 2012 r. Unowocześniona i wyposażona w najnowszą aparaturę medyczna,  jest miejscem pierwszego kontaktu pacjentów ze szpitalem. Naszym pacjentom zapewniamy pierwszą pomoc zgodnie z obowiązującymi standardami, komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Dyżur w Izbie Przyjęć pełnią doświadczeni lekarze o wysokich kwalifikacjach.

Zatrudniony personel medyczny, pielęgniarki, rejestratorki jak i pozostali pracownicy, prezentują wysoki poziom umiejętności fachowych oraz troskliwą opiekę.

 

 

 

 

Personel Izby Przyjęć udziela doraźnych świadczeń medycznych pacjentom w stanach zagrożenia życia lub zdrowia. W razie wskazań do hospitalizacji pacjenci przyjmowani są do oddziałów  szpitala. W razie braku miejsc pacjenci kierowani są do innych placówek Ochrony Zdrowia.

Pacjenci po uzyskaniu świadczenia medycznego otrzymują pisemne zalecenia odnośnie dalszego postępowania i leczenia ambulatoryjnego, bądź w razie konieczności, kierowani bezpośrednio do oddziałów szpitala.

 
 

KIEROWNIK IZBY PRZYJEĆ

lek. CEZARY HABER 

specjalista chorób wewnętrznych

 

KOORDYNUJĄCA  IZBY PRZYJĘĆ

LIDIA NIEŚCIORUK

mgr Zdrowia Publicznego

  
W ramach trwającej rozbudowy i modernizacji  został zakupiony   nowoczesny sprzęt medyczny. – Dzięki któremu znacznie poprawiły się możliwość diagnostyki pacjentów, a także zwiększy się skuteczność udzielanej pomocy medycznej. Rozbudowa oraz zakup sprzętu możliwy był dzięki  wsparciu  miasta stołecznego Warszawa.
 
 
REJESTRACJA I POCZEKALNIA IZBY PRZYJEĆ
 
 
 
Nowy sprzęt znajduje się w pomieszczeniach  Izby Przyjęć.  Oddział wyposażony jest w nowoczesny aparat ultrasonograficzny z kilkoma głowicami, urządzenie to pozwala na dokładną diagnostykę narządów wewnętrznych, a także naczyń krwionośnych i serca. Zakupione zostały trzy aparaty EKG do monitorowania pracy serca, a także  nowoczesne  kardiomonitory, na których lekarze mogą śledzić parametry pacjenta.
 

POKOJE BADAŃ  I DIAGNOSTYKI

 


Do pomieszczeń Intensywnej terapii i Sali reanimacyjnej,  trafiły też nowoczesne respiratory. Do dokładnego dawkowania leków o określonych porach, służą dwu-strzykawkowe pompy infuzyjne. Do akcji reanimacyjnych przywracających pracę serca zakupiono trzy defibrylatory. Urządzania te pozwalają przesłać dane do specjalistycznych oddziałów kardiologicznych w szpitalu.