Echo

 

Badanie ECHO serca jest nieinwazyjnym badaniem obrazowym, które wykorzystuje metody ultradzwiękowe.

Badanie pozwala na ocenę budowy i funkcji serca, dużych naczyń (aorty) oraz pracy zastawek serca z wykorzystaniem oceny przepływów krwi metodą Dopplera.  Jest to badanie zalecane między innymi: w diagnostyce bólów w klatce piersiowej, duszności, szmerów,  u pacjentów z niewydolnością krążenia, chorobą wieńcową, po zawale serca, z wadami serca, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, przed zabiegami operacyjnymi, u pacjentów po i w trakcie leczenia onkologicznego.

Badanie nie wymaga przygotowania, nie ma przeciwskazań do jego wykonania.

Badania wykonywane są na aparacie firmy GE Medical Systems/USA - jest to nowoczesny aparat cyfrowy spełniający standardy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pracownia Echokardiografii posiada akredytację klasy A przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Lekarze wykonujący badanie  posiadają specjalizację z kardiologii oraz akredytację indywidualną w zakresie echokardiografii wydaną przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.