Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

            To badanie obciążeniowe, które łączy ocenę wydolności fizycznej oraz adaptacji do wysiłku ciśnienia tętniczego i tętna, z analizą danych EKG. Badanie to jest niezwykle pomocne m.in. w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.

Komu zaleca się wykonanie testu wysiłkowego EKG ?

·         Podejrzenie choroby wieńcowej

·         Kwalifikacja do badań inwazyjnych  ( koronarografia )

·         Ocena zaawansowania choroby wieńcowej już wcześniej rozpoznanej

·         Ocena skuteczności leczenia choroby wieńcowej, także po zabiegach rewaskularyzacyjnych ( angioplastyka czy pomostowanie wieńcowe )

·         Ocena skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego

·         Ocena rokowania po przebytym wcześniej zawale serca

·         Kwalifikacja do właściwego modelu rehabilitacji kardiologicznej

·         Diagnostyka arytmii serca

·         Ocena wydolności wysiłkowej i rezerwy wieńcowej u osób kwalifikowanych do zabiegów chirurgicznych

  • Ocena wydolności fizycznej u osób, które planują wykonywanie znacznych wysiłków fizycznych

Jak wykonywany jest test wysiłkowy ?

Próba wysiłkowa EKG polega na chodzeniu po bieżni ruchomej lub jeździe na stacjonarnym ergometrze rowerowym ze stopniowo zwiększanym obciążeniem prowadzącym do narastającego zmęczenia. Badanie trwa kilka do kilkunastu minut. Na wykonanie badania pacjent wyraża świadomą zgodę.

Przygotowanie pacjenta do badania

  • Odpowiednie ubranie i obuwie dopasowane do rodzaju badania ( bieżnia, rower )
  • Nie spożywanie posiłku ani nie palenie tytoniu co najmniej 3 godziny przed próbą
  • Nie wykonywanie większych wysiłków fizycznych na 12 godzin przed próbą
  • Posiadanie przez pacjenta informacji o aktualnie przyjmowanych lekach, zwłaszcza kardiologicznych

Jaki test wysiłkowy oferujemy w GROCHOWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM ?

·         W  GROCHOWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM badania wykonujemy posługując się nowoczesnym sprzętem do prób wysiłkowych.

·         Badanie wykonywane jest i nadzorowane przez lekarzy z wieloletnim doświadczeniem kardiologicznym, w tym w wykonywaniu badań wysiłkowych