Holter EKG

Holter EKG – jest to badanie nieinwazyjne, elektrody przylepione są do klatki piersiowej, a rejestrator EKG umocowany jest na pasku. Badanie trwa co najmniej 24 godziny  i pozwala na rejestrację zaburzeń rytmu serca, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego. Najczęstszym wskazaniem są niewyjaśnione kołatania serca lub utraty przytomności.