Holter ciśnieniowy

Holter ciśnieniowy  – jest to badanie polegające na 24-godzinnym, automatycznym pomiarze ciśnienia tętniczego. W tym celu pacjent nosi na ręce typowy mankiet do mierzenia ciśnienia, który automatycznie jest pompowany co 30 minut, a wyniki zapisywane w noszonym na pasku rejestratorze. Jest to badanie stosowane w wybranych przypadkach w celu wykrycia nadciśnienia tętniczego oraz oceny skuteczności leczenia obniżającego ciśnienie.