HISTOPATOLOG I CYTODIAGNOSTA

HISTOPATOLOG I CYTODIAGNOSTA

 

  • BACC (BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA CELOWANA – POD KONTROLĄ USG)

 

      Zmian narządów powierzchownych:

 

-skóra

-tkanka podskórna

-sutek

-tarczyca

-ślinianki

-węzły chłonne

 

  • BADANIA HISTOPATOLOGICZNE ZMIAN SKÓRNYCH I TKANKI PODSKÓRNEJ
  • BADANIA hISTOPATOLOGICZNE DROBNYCH WYCINKÓW Z GASTROSKOPII I KOLONOSKOPII