Badania czynnościowe przewodu pokarmowego – manometria przełyku

Manometria przełyku  jest to wysokospecjalistyczne badanie diagnostyczne stosowane w gastroenterologii. Ocenia czynność przełyku. Badanie jest wykorzystywane w rozpoznawaniu zaburzeń połykania i zaburzeń motoryki przełyku. Po wykluczeniu przyczyn anatomicznych za dysfagię mogą być odpowiedzialne zaburzenia perystaltyki przełyku. Stwierdzić to można dopiero na podstawie badań manometrycznych przełyku. Duży problem diagnostyczny stanowią bóle w klatce piersiowej. Bóle występujące w refluksie żołądkowo-przełykowym i zaburzeniach motoryki przełyku, przepukliną rozworu przełykowego przepony noszą nazwę „bólów niekardiologicznych” i odpowiedzialny jest za nie najczęściej skurcz przełyku. Manometrię powinno wykonywać się u pacjentów z utrzymującymi się dolegliwościami o podłożu przełykowym, u których endoskopia lub badanie radiologiczne przełyku nie pozwoliły postawić jednoznacznego rozpoznania. Manometria przełyku pozwala ocenić podstawowe napięcie spoczynkowego dolnego zwieracza przełykowego, relaksację po akcie połykania, jego długość całkowitą i długość odcinka brzusznego. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi do manometrii można nawet uzyskać trójwymiarowy obraz dolnego zwieracza przełyku.