Projekt UE

 

 

  KALENDARIUM PROJEKTU

„Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenie platformy e-pacjent”


W dniu 17.11.2016 r. Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. podpisał umowę nr RPMA.02.01.01-14-2553/15-00 o dofinansowanie Projektu „Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenie platformy e-pacjent” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-Potencjału Mazowsza”  Działania 2.1 „e-usługi” Poddziałania 2.1.1 „e-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 17.02.2017 

Ogłoszenie o dialogu technicznym dotyczącym projektu "Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenie platformy e-pacjent"


 07.03.2017

Informacja o firmach zgłoszonych do dialogu technicznego dotyczącego projektu "Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenie platformy e-pacjent"


 22.05.2017

Protokół z przeprowadzonego Dialogu Technicznego dotyczącego przedmiotu zamówienia "Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz wdrożenie platformy e-pacjent"


 20.11.2017

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu  którego przedmiotem jest : Realizacja Projektu nr RPMA.023.01.01-14-2553/15 pn. „Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz platformy e-pacjent” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” Działania 2.1 „E-USŁUGI” Poddziałania 2.1.1 „E -USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020