Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W ramach Przychodni działa :

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA


UDZIELANA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 18.00-8.00 DNIA NASTĘPNEGO

ORAZ W SOBOTY, NIEDZIELE I INNE DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY W GODZINACH OD 8.00 DANEGO DNIA DO 8.00 DNIA NASTĘPNEGO.

REJESTRACJA TEL. 22 51 52 535.