ZP/13/2018 Zakup i dostawa kontrastów

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr):
02-06-2018
Zakończenie (dd/mm/rrrr):
01-06-2020

IV.3) Informacje administracyjne

Termin składania wniosków dotyczących dokumentów (Data):
12-03-2018
Godzina:
10:45
Warunki otwarcia ofert (Data):
12-03-2018
Godzina:
11:00
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala nr 203 Pawilon nr VII

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
SIWZ 13_2018.pdf1.05 MB
Ogłoszenie_nr_521239.pdf89.84 KB
Załączniki 1,3,4,5,6, ZP 13 2018 - kontrasty.doc176.5 KB
Formularz asortymentowo cenowy 13_2018 (version 1).xls25 KB
p 1 odpowiedzi na pytania 13_2018.pdf88.13 KB
Pismo 2 - Informacja z otwarcia ofert 13 2018.pdf79.58 KB
Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc38.5 KB
Pismo 5 strona internetowa.pdf136.41 KB