ZP/63/2018 Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia do zmodernizowanego Pawilonu V w zakresie sprzętu medycznego

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@grochowski.waw.pl, zp@grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.grochowski.waw.pl

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/63/2018
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
12/12/2018
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
12/12/2018
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala Konferencyjna Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


ZałącznikRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu ZP 63 2018 BZP.pdf401.55 KB
SIWZ ZP 63 2018.pdf1.92 MB
Załacznik nr 1 do SIWZ.doc50.5 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy.xls51 KB
Załacznik nr 3 do SIWZ.doc34.5 KB
Załacznik nr 4.1 - 4.4 do SIWZ.doc356 KB
Odpowiedzi na pytania ZP_63_2018.pdf57.38 KB
Załacznik nr 3 do SIWZ po zmianie 06.12.2018.doc34.5 KB
Informacja z otwarcia ofert ZP 63 2018.pdf57.08 KB